Kindercoaching: uw kind is de deskundige

In ons hectische bestaan zijn we soms geneigd het oordeel van een ander over onze kinderen hoger te waarderen dan het gevoel dat we zelf over hen hebben. Zeker als het gaat om ‘labels’ als dyslexie, adhd, autisme, hsp, etc voelen we ons als ouders weleens onzeker/onkundig en horen we graag van deskundigen hoe we ons het beste kunnen opstellen wanneer onze kinderen het ons lastig maken... En hoe leuk is het dan te ontdekken dat eigenlijk de echte deskundigen onze kinderen zelf zijn! Zij vragen slechts van ons dat wij ons openstellen voor hun manier van communiceren.

Maar ook los van bovengenoemde labels, kunnen er omstandigheden zijn die maken dat we hulp nodig hebben. Zo kan het het zijn dat uw kind moeilijk vriendjes kan maken, wordt buitengesloten of zelfs wordt gepest. Of een opa, oma of andere dierbare is overleden, de hond of het konijn is dood, waardoor op school de concentratie verslapt of het kind zich thuis defensief begint te gedragen. Of de communicatie met de juf of meester verloopt moeizaam of er is sprake van faalangst. Of het kind is de jongste en leeft teveel het programma van de oudsten of de oudste cijfert zichzelf makkelijk weg. Of uw kind is te soft of juist te bazig.  Of… enz, enz.

Groeiend zelfvertrouwen

In al deze gevallen is het heerlijk als het kind zich kan uitspreken over wat hem of haar dwarszit. Ook voelt het kind zich weer in zijn eigen kracht staan als het zich bewust wordt van bepaalde onhandige valkuilen omtrent zijn gedrag. Want natuurlijk hebben veel kinderen behoefte aan wat tools en bewustwording over hun eigen gedrag. Het inzien dat hij/zij wel degelijk invloed heeft op het eigen handelen - aktief of passief- alsook op dat van zijn omgeving, maakt dat zijn zelfvertrouwen kan groeien.

"Krachtig

weerbaar

van

binnenuit!"